Barrit Tykke Fredskov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-43

Fredningsnr.
31137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Barrit Tykke Fredskov. Langhøj, ligger i øst-vest, ca. 35 x 11 m, 1,5 m høj. Nær vest- enden ses sidestenene af et kammer i højens længderetning og en anden sten, der er væltet ind mod de andre; knust flint derom- kring.
Undersøgelsehistorie  (8)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Barrit Tykke. Langhøj, Ø-V., 35 x 11 m, 1 ½ m høj. Nær Vestenden Sidesten af Kammer i Ø-V. og en anden Sten, der er væltet ind mod de andre. Fredet. Jfr. 187/49.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lang]]høj[[ [[dysse]], ligger i Ø-V, ca. 35 x 11 m, 1 ½ m høj. Nær vestenden ses sidestenene af et kammer i højens længderetning og en anden sten, der er væltet ind mod de andre; knust flint deromkring.

1949 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 187/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBE 07-10-79: Langhøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I top 4 store rævegrave. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. JBA 20-11-96: Langhøj, orienteret i NØ-SV retning. Noget vest for midten ses en og anes under græsset en sidesten til et stenkammer i højens længderetning. Knust flint ses ikke længere. To store (rand-?)sten i vestenden. Vestenden er udflydendej og uklart afgrænset ved en sænkning i terrænet. Kraftige, friske hjulspor af 0,5 meters bredde er skåret 25-35 cm ned, skråt henover langhøjens østende og i nordsidens fod. Kørslen er sket i forbindelse med fældning af et stort bøgetræ i østenden af højen. Bevokset med bøgetræer, stød, løvkrat og græs i bøgeskov. 4 rævehuller i top.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med store bøgetræer, bregner, små bøge og ahorn.

Litteraturhenvisninger  (0)