Hjarnø
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170105-1

Fredningsnr.
29143

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Jernalder (dateret 550 - 899 e.Kr.)

Fredningstekst
Skibssætning. Øst-vest orienteret skibssætning med målene 4 x 2 m. Bestående af 19 små sten. Stenene er ca. 20 cm i diameter. Østenden er velbevaret. Vestenden består af spredte sten. Ovennævnte tinglysning er en præcisering af tidligere tinglysning fra 1935-08-28, som omtalte 10 anlæg.
Undersøgelsehistorie  (13)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De bevarede skibssætninger, Raklev nr. I-X kan deles i 2 typer, nr. I-V, VII-VIII, forholdsvis brede i forhold til ringe længde, sandsynligvis fra y. germ. jernalder/vikingetid, samt nr. VI, IX-X, smalle og lange sat af større og højere sten med indbyrdes større mellemrum, sandsynligvis vikingetid.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den inderste Del af den Hage, der skyder sig ud fra Øens S.Ø. Del, har ligget et større Antal Stensætninger, af en paa Øen barnfød Mand uopfordret beskrevne som "ovale, med en høj Sten i begge Ender"; han angav Tallet til 14-15. Den største Del af disse Stensætninger ere nu opbrudte, men de, der endnu ere kjendelige (paa smaalodderne 1-2-3) tegne sig bestemt som Skibssætninger - se omstaande Situationsskitse. Stenene træde kun lidet frem i Jordskorpen, men det er tydeligt, at de højest have staaet i Enderne; ingen rager dog nu mere end 2' op. Længden er mellem 16 og 27'. Retningen variabel øst-vestlig. - Der vidstes ingensinde gjort Fund i disse Stensætninger. Bevoksning: 1997: Græs

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
10 større og mindre Dele af Skibssætninger [sbnr.1, 23-31], beliggende indenfor et Omraade af 32 x 22 m, der er afgrænset med Diger af Græstørv til alle 4 Sider. Arealet, fattet i Fredlysningen. Plan over Skibssætningen i J. Raklevs Beretning. FM 1335 MS 1935. [Raklev I ]

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 893
Horsens Museum
Efter en henvendelse angående erosion af kysten udfor skibssætningerne foretog museet en besigtigelse på stedet. I kystskrænten kunne der dog ikke iagttages nogen kulturspor.

1996 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: 893
Horsens Museum
Erosion af kysten.

1997 Museal berejsning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
SK I: 4,15 x 2,25. 22 sten. Bevoksning: 1997: Græs

2006 Diverse vind og vanderosion
Det Kulturhistoriske Centralregister
En del af gravpladsen er i tidens løb bortskyllet. På luftfotos 1999-2006 kan ses dele af skibssætninger på lavt vand.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skibssætning. Øst-vest vendt med målene ca. 4 x 2 m. Består af 17 små sten. Stenene er ca. 20 cm. i diameter. Østenden er velbevaret. Vestenden består af spredte sten. Bevokset med græs, en lille eg og lidt hybenkrat i vestenden.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Skibssætning. Bevokset med to små ege samt hybenkrat i vestenden.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
En af 10 større og mindre dele af skibssætninger, beliggende indenfor et område af 32 x 22 m, der er afgrænset med diger af græstørv til alle 4 sider. Skibssætningen er øst-vest vendt med målene ca. 4 x 2 m. Den består af 19 små sten - heraf flere der er dækket af græs og fundet med stenspyd. Stenene er ca. 20 cm. i diameter. Østenden er velbevaret. Vestenden består af spredte sten. Bevokset med græs, to små ege og lidt hybenkrat i vestenden.

Litteraturhenvisninger  (0)