Loddenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170106-1

Fredningsnr.
30123

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Hornum, matr.nr.1 + 23: Høj i skel til matr.nr.2 af Borchsminde Tingl.: 24/9 1906. Propr. Aage Holm, Borchsminde. Diplom Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. Anselig rundhøj, "Loddenhøj", 3-3,5 x 17-18 m. Siderne noget be- skadigede. Fra top mod S større sænkning. Tæt bevokset med træer og krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod N.Ø. En meget anselig Gravhøj; et større Stykke er Afskaaren og Højen atter jevnet langs Siden mod N.V. "Loddenhøj".

1906 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Rundhøj, "Loddenhøj", 3-3,5 x 17-18 m. Siderne noget beskadiget. Fra Top mod Syd større Sænkning. Tæt bevokset med Træer og Krat. FM 1906 MS 1907

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Loddenhøj". Bevokset med græs, krat og en del løvtræer. Beliggende i dyrket mark. Top affladet - herfra mod S større sænkning til mark; her ses randsten in situ. Overfladen ujævn. Siderne noget tiltrampede. Højfoden rundt er henkastet marksten. Fredningssten forefindes, men væltet. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, rydningsplads for sten og andet markaffald,randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 03.14.79-SØ, F 03.01.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-142/059.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj tæt bevokset med løvtræer - sparsomt græsdække. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)