Nørreskov Afd. 66
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170107-19

Fredningsnr.
31135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, helt sammenstyrtet, og ca. 2,5 x 2,5 m, omgivet af en ganske lav høj, 6 m i diam. En lille overligger, flere sidesten i forvirring. I den omgivende høj mange håndsten. I tæt granplantning. NM.I.: Kan næppe restaureres, men bør fredes, da der er så få dys- ser i herredet, og da den ligger i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, helt sammenstyrtet, ca 2,5 x 2,5 m, omgivet af en ganske lav Høj, 6 m i Diameter. En lille Overligger, flere Sidesten i Forvirring. I den omgivende Høj mange Haandsten. I tæt Granplantning. Kammeret ligger i Nørreskoven, Afd. 66 (Palsgaard Skov) paa Matr. Nr. 11 af Klakring.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, helt sammenstyrtet ca 2,5 x 2,5 m, omgivet af en ganske lav Høj, 6 m i Diameter. En lille Overligger, flere Sidesten i Forvirring. I den omgivende Høj mange Haandsten. I tæt Granplantage. (Kan næppe restaureres, men bør fredes, da der er saa faa Dysser i Herredet, og da den ligger i Skov.)

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Destrueret dyssekammer i forfatning som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Stenskader, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og et enkelt lille selvsået grantræ mod nord.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dyssekammer med lille høj omkring. Højen er græsklædt og bevokset med en enkelt gran mod nord. Der ses fortsat lidt brændt flint på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)