Dilhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170109-7

Fredningsnr.
30131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (8)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1936 Diplom Afmærkn.: MS 1936, cand.mag. Thorvildsen. Jættestue indesluttet i anselig rundhøj, ca. 3,5 x 16-18 m, med stejle sider. Jættestuen består af et nærmest rundt kammer, indtil 1,70 m højt, 2,70 x 3,10 m ved bunden, sat af 8 bæresten, med en mægtig overligger. Gang mod SØ, ca. 4 m l., 0,50 m br., 3 bæresten i hver side, 2 overliggere, af hvilke den ene også dækker noget af kamret, 2 tærskelsten. Græsklædt og delvis bevokset med træer og buske. NM.I.: MS ved fod mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (17)
1878 Privat restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Forhøining i Marken ligger en Høi "Dilhøi", c 60' i Diam, 15' h. Mod Ø er et stykke af Randen gravet bort. for nogle Aar siden blev der gravet i Høien og man fandt da i Toppen en Urne med brændte Ben, blandt hvilke laa en Broncekniv og stykker af en Broncesav. (Kniven eies af en mand i Vesterby (Klakringe Sogn)) Længere nede i Høien var et Gravkammer, bygget af store Sten og her fandt man en Del Ben og nogle Stenøxer og Spydspidser. Gravkammeret er endnu bevaret, men efter Udgravningen har man givet Høien sin tidligere Skikkelse igjen, hvorved Kammeret er blevet helt dækket.

1879 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 897/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal udgravning
Journal nr.: 897/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen over jættestuen var 3,5 m høj og 16 - 18 m i diam. Selv kammeret bestod af 8 bæresten dækket af en overligger, og det var 1,7 m højt, 2,7 m bredt og 3,1 m langt. Mellem bærestenene fandtes tørmur af flade stenfliser. Mellem den sydlige hjørnesten og dækstenen var der et hul lukket med sten og cement. Gangen ind til kammeret var østsydøst-nordnordvest orienteret, og der var placeret 2 tærskelsten hhv. 40 cm inde i gangen samt mellem gang og kammer. Inde i selve kammeret var der kun lidt af det oprindelige gulvlag tilbage, og ved udgravning fandtes stærkt opløste knogler, 2 ravperler samt et ildsted i form af en 1 x 0,7 m stor rødbrændt lerplet placeret umiddelbart foran gangen. Under en blanding af grus og muld fandtes gangens oprindelige gulvlag. I gangens ydre del bestod dette af et indtil 10 cm tykt lag af hvidbrændt flint, i hvis overkant der fandtes en tyknakket flintøkse. Gangens øvre del var lukket af flade stenfliser. Bag fliserne var lagdelingen mere kompliceret. Under og sine steder over et kileformet lag af grus og muld fandtes et 10-25 cm tykt lag hvidbrændt flint, som i gangens miderste del lå ovenpå et lag af ubrændt flint. I det hvidbrændte flintlag fandtes en halv snes lerkarskår og 11 ravperler samt en tværpil. I forbindelse med udgravningen blev området udenfor gangen også undersøgt, men uden resultat. Under udgravningen af gangen fandtes i højsiden bunden af en urne med brændte ben og en bronzenål.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tidligere beskrivelse gælder også nu; dog er pladsen ved højens N-side benyttet til oplagring af kasserede maskiner og telefonstolper. Højen indhegnet af el-hegn, der dog trænger til vedligeholdelse. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.30.79-SØ, F 02.27.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL-140/062.

1995 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuen var beskadiget af en dyregang under en tørmur. Den blev fyldt op med en stor sten og flade afsprængningsstykker. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev oprenset. Se beretning.

2006 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-27
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
En sidesten i jættestuens gang hældede kraftigt indad. Denne blev sikret ved montering af to rustfri stålstænger forankret til dækstenen. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og løvtræer. Beliggende i udkanten af græsmark, hvor der går heste. Fortidsmindet er frahegnet, så dyrene ikke har adgang hertil.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Dyrs aktivitet
Kulturstyrelsen
Jættestuen var inden for de sidste par år blevet raseret af grævlingegravning i kammeret, hvor flere bæresten var undermineret.

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Jættestuen var inden for de sidste par år blevet raseret af grævlingegravning i kammeret, hvor flere bæresten var undermineret. Den opgravede fyld lå i kammeret og blokerede fuldstændigt for adgang til dette. Et par m3 fyld blev fjernet med håndkraft ligesom gangen oprensedes. Grævlingehullerne opfyldtes med lecabeton og tørmurene blev efterset og repareret. Den opgravede fyld blev anvendt på højtoppen oven på et udlagt lag af Bentonit. Træer og buske på og omkring højen blev fjernet. En stållåge isattes for at hindre nye beskadigelser.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og 7 løvtræer tæt ved foden. Beliggende i skovstykke/græsmark.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs samt 7 løvtræer tæt ved foden. Beliggende i skovstykke/græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)