Bjærge skov afd.117
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170109-22

Fredningsnr.
30122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille høj, 0,75 x 6 m, enkelte sten i randen. På midten 4 store sten. NM.I.: Lille høj, 2,3 x 20 m ..... Gl. beskrivelse; kunne ikke genfindes 1947 i udstrakt, meget tæt granplantage, men fredes, da den ligger i statsskoven.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N.V for den foregaaende i samme Skov ligger en anden lille Høi, c 20' i Diam, 2-3' h, dannet af Jord og Sten; enkelte Sten i Randen. Paa Midten ligger 4 store Sten, sandsynligvis hidrørende fra et forstyrret Gravkammer der synes at have havt en Indgang i S.Ø.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 2,3' x 20', enkelte Sten i Randen. Paa Midten 4 store Sten. (Gl. Beskrivelse; kunde ikke genfindes i 1947 i udstrakt, meget tæt Granplantage, men fredes, da den ligger i Statsskoven.)

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Enkelte sten i rand. I midten 4 større sten liggende på flad side. Højen ligger i skovlund dækket af tykt lag fyrrenåle, således at det beskedne anlæg er vanskeligt at få øje på. Afsætning: Uden nøjagtig stedsangivelse. Omgivelser: Skov.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
4-5 store mosgroede sten på toppen. Enkelte synlige randsten. Højen er bevokset med græs, mos, en lille bøg og en lille eg. Beliggende i en lysning.

Litteraturhenvisninger  (0)