Spindekonens Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170110-14

Fredningsnr.
29133

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tomt af rundhøj på strandbrinken, kaldet "Spindekonens høj", 0,8-1,0 x 12-13 m. En hel krans af randsten, diam. ca. 10 m; der ses 15 randsten, diam. ca. 10 m; der ses 15 randsten, men flere er skjult i højsiden. I nordsiden et stort firkantet hul, ca. 1 x 3 x 4 m, der angiver pladsen for et bortryddet kammer. Bevokset med græs og fyrrebuske langs kanten af hullet. NM.I.: Fredes efter sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav Brink lige ved Vandet ligger en lille Høi, der er bortgravet til et Par Fods Høide. 25, ½ - 1' h Sten danner en Kreds af Randen af 32' Diam. Paa Midten har der været et af 4 Sten dannet Gravkammer med Overligger, af hvilket flere kløvede Stenblokke endnu ligger paa Strandbredden. I Kammeret fandtes 2 Kranier, Brudstykker af en stor Øxe (W. 12) og 2 mindre, slebne Flintøkser.

1879 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af Rundhøj paa Strandbrinken, kaldet "Spindekonens Høj", 0,8 - 1,0 x 12 - 13 m. En tæt Krans af Randsten, Diameter ca 10 m; der ses 15 Randsten, men flere er skjult i Højsiden. I Nordsiden et stort, firkantet Hul, ca 1 x 3 x 4 m, der angiver Pladsen for et bortryddet Kammer. Bevokset med Græs og Fyrrebuske langs Kanten af Hullet. (Fredes efter sin Beliggenhed.)

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På toppen af højen et stort egetræ. Resten af højen er tæt bevokset med andre løvtræer samt krat. Randstenene ses tydeligt. Beliggende i juletræsplantage tæt ved strandskrænt.

Litteraturhenvisninger  (0)