Stouby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170111-1

Fredningsnr.
31125

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/11 1910, provst H.S. Theilade. Anselig rundhøj, 3,2 - 3,5 x 20 - 22 m. Noget misdannet ved anlægget af en bred gang rundt om højen nederst på højsiden. En del mindre huller og ujævn- heder på vestsiden. Tæt beplantet med træer og krat på siderne.
Undersøgelsehistorie  (7)
1860 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[…] en Høi med Spor af Stensætning paa Toppen.

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S.Ø. For Kirken en til Lysthøj omdannet Høj, det er usandsynlig, at "Stensætningen paa Toppen", hvoraf B. 1860 anfører "Spor" har været et Stenaldersgravkammer.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Rundhøj, 3,2-3,5 x 20-22 Meter. Noget misdannet ved Anlægget af en bred Gang rundt om Højen nederst paa Højsiden. En Del mindre Huller og Ujævnheder paa Vestsiden. Tæt beplantet med Træer og Krat paa Siderne.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj. Stærkt ødelagt. Overflade meget ujævn. Tværs over højen i N/S-lig retning et dybt skår ca. 1 m. x 3 x højens diameter; heri mange rævegrave. Hele højen gennemhullet af mere end 15 rævegrave. Flade fordybninger over hele højens periferi især i Ø og V. Skåret kun delvist gengroet. Nævnte gangsti i tidligere beskrivelse kunne ikke genfindes og det dybe skår ikke nævnt - nyt ? Lidt henkastet affald langs siderne. Bevokset med græs, buske og træer; især i periferien. Man bør indhente oplysninger om, hvornår disse stærke ødelæggelser er sket. Beliggende i mark. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Krat, træer. Foto: S/H 06.01.79-NV. F 06.34.79-NV. Flyfoto S4009-F1?4/17.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj tæt bevokset med store løvtræer - sparsomt græsdække. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)