Hyrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170111-20

Fredningsnr.
31121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tidl. C-høj - Tinglysningstekst ************************** Højruin. 3 m høj, diameter 17 x 19 m. I højens nordlige del er inbygget stor kælder, 7-8 m lang (Ø-V) og 5 m bred , med ca. 1 meters murbredde. Højens top er temmelig flad med en diameter på ca. 12 m. Rundt om højen løber en sneglgang op mod toppen. I have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Høj i Gaardens Have. Ved at grave ind i dens Nordside for at anlægge en Kjælder stødte man paa to store Yderstene til et Gravkammer, der begge kløvedes, uden at man fortsatte Gravningen videre.

1947 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3112:1, Status: C

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, men helt ødelagt Rundhøj i Have, 2-3 x 16-17 m. Stor Kælder indbygget i N., hvor lang Cementmur i Ø-V. Bred Sti rundt om Højen midtvejs, Trapper. Langs Stien tæt Bevoksning af Bøgepur, og paa Toppen frugttræer.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Ny ejer (ejeroplysning på skema). Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

1997 Tinglysning
Journal nr.: 1996-6111-0007
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tinglysning af højruin. 3 m høj og med en diameter på 17x19 meter. I højens nordlige del er indbygget en stor kælder, 7-8 m lang (Ø-V) og 5 meter bred med ca 1 meters murbredde. Højens top er temmmelig flad med en diameter på ca 12 meter. Rundt om højen løber en sneglegang op mod toppen.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj bevokset med græs, vedbend og træer.

Litteraturhenvisninger  (0)