Loddenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170111-24

Fredningsnr.
31126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Anselig, smuk rundhøj, kaldet "Tehøj" (tidligere "Laaddenhøj"), 2,5 - 3,5 x 17 - 18 m. Ved top mindre sænkning. I sydsiden er gravet et mindre hul, hvorved er afdækket en svær overligger og en del af een til, utvivlsomt dæksten over gangen til en jættestue. En enkelt randsten ses mod N og een mod S. Bevokset med græs og store træer i åben, lav bøgeplantning i skov. NMI: Bør udgraves og gøres tilgængelig.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig Høj "Loddenhøj", Sten tagne i Randen til 2 Hestes Kraft.

1903 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 583/03
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, smuk Rundhøj, kaldet "Tehøj" (tidligere "Laaddenhøj"). 2.5-3,5 x 17-18 m. Ved Top mindre Sænkning. I Sydsiden er gravet et mindre Hul, hvorved er afdækket en svær Overligger og Del af én til, utvivlsomt Dæksten til en Jættestue. En enkelt Randsten ses mod N. og én mod S. Bevokset med Græs og store Træer i aaben lav Bøgeplantning i Skov. (Bør udgraves og gøres tilgængelig).

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tehøj", tidligere "Loddenhøj". Jættestue fundet i tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4009-F146/17.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med store gamle løvtræer overvejende bøg bl.a. et enkelt udgået. Intet græsdække.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med gamle løvtræer (bøge?).

Litteraturhenvisninger  (0)