Guldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170111-42

Fredningsnr.
31114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj på kanten af skrænt, "Guldhøj", ca. 0,8 - 1,0 x 10 - 11 m. Stort krater i top til bund. Bevokset med enkelte bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Grund Skov ligger "Guldhøj", der rummer en stor Skat. Der er gjort gjentagne Forsøg paa at hæve den ved at grave om Natten, sidst i den nulevende Generations Tid af Sognets stærkeste Karle. Men rædde løbe de alle derfra, da Lygterne, de havde hængt omkring i Træerne, alle med et slukkedes, og en Jæger med sin Hund kom farende derforbi. De talte ikke gjerne herom. ]] - Guldhøj er en meget jevnt højnende Top af en naturlig Banke; ved Gravningerne er Jordsmonnet højnet noget ved Siderne.[[

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj paa Kanten af Skrænt, "Guldhøj", ca 0,8-1,0 x 10-11 m. Stort Krater i Top til Bund. Bevokset med enkelte Bøge.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med et stort bøgetræ samt flere små bøg og ahorn samt lidt bregner. Der ligger lidt nedfaldne grene i tophullet.

Litteraturhenvisninger  (0)