Stouby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170111-44

Fredningsnr.
31112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
C-høj tinglyst 1997 med følgende tekst: **************************************¨ Høj, 1,5 m høj, diameter 10 x 11 m. Højen har en krans af store randsten. I højen er indbygget en vandbeholder, et træskur samt en kælder. Disse anlæg er ikke omfattet af fredningen. I have.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, ca 1,5 x 10-11 m. En Krans af meget store, tildels udskredne Randsten. Ødelagt som Mindesmærke ved indbygget Vandbeholder paa Toppen, lidt forskudt mod Ø, tillige Indgravning mod Ø. Bevokset med smaa Graner og enkelte større Træer.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I N-lig sektor er et træskur bygget ca. 5 m. ind i højen, tilsvarende en jord- og græsdækket kælder i højde plan med højtop. Omtalte vandbeholder kunne ikke konstateres. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 05.71.79-V. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj bevokset med diverse træer - overvejende løvtræer. Beliggende i have op til vej. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)