Stouby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170111-45

Fredningsnr.
31124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 1 - 1,5 x 11 - 12 m. På sydsiden en mægtig sten, sikkert en afvæltet overligger til et dyssekammer; to større sten ved højens midte er antagelig sidesten i denne dysse og synes at være på plads. En enkelt randsten mod S, et par mod Ø. Tæt beplantet med bøgepur. 7/10 1979: kunne ikke findes. NMI: Bør frilægges, evt. undersøges.
Undersøgelsehistorie  (7)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 1,0-1,5 x 11-12 m. Paa Sydsiden en mægtig Sten, sikkert en afvæltet Overligger til et Dyssekammer; to større Sten ved Højens Midte er antagelig Sidesten i denne Dysse og synes at være paa Plads. En enkelt Randsten mod S., et Par mod Ø. Tæt beplantet med Bøgepur. (Bør frilægges, evt undersøges.)

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1979 (JBE): Højen kunne ikke genfindes efter afsætningen på målebordsbladet. Kan ligge i tæt beplantning, men blev opgivet efter lang tids søgen i denne. 1996 (JBA): Høj med formodet dyssekammer. Som tidligere beskrevet, dog antagelig 13 m i diameter. Bevokset med bøgetræer i bøgeskov. Bøgepur fjernet - ligger nu som kvas på højen. Bevoksning: 1979: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med 3 løvtræer - intet græsdække.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højen 3 gamle bøge + 2 yngre. Intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)