Purrehøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-15

Fredningsnr.
29122

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/12 1928, lensgreve M.C. Krag Juel Vind Frijs' dødsbo. Afmærkn.: MS 1929, G. Rosenberg. Anselig rundhøj, "Hængehøj" (tidl. "Purrehøj"), 2,5 x 15 - 16 m. Affladet top, lidt ujævne sider, iøvrigt velbevaret. Græsklædt, med en krans af store træer. NMI: MS på siden mod NØ.
Undersøgelsehistorie  (6)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart N. for Skoven [Boller Overskov] paa flad Mark ligger en anseelig, velbevaret Høi, c 50' i Diam, 10' h. Omkring Randen staar en Kreds af store Træer. Højen Kaldes "Purrehøj"

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Rundhøj, "Hængehøj" (tidl. Purrehøj), 2,5 x 15-16 m Affladet Top, lidt ujævne Sider, iøvrigt velbevaret. Græsklædt, med en Krans af store Træer. MS på Siden, mod NØ.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med store bøgetræer. Der ligger en del nedfaldne grene på højen. Stensætningen ud mod vejen i øst løber lige nedenfor højfoden. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i udyrket areal op til skov.

Litteraturhenvisninger  (0)