Ørum
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170114-5

Fredningsnr.
31115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1933, baron H.G. Wedell Wedellsborg. Afmærkn.: MS 1934, lærer Kibæk, Ørum. En del af en gravhøj med rest af et stenkammer. Den sydlige halvdel af en fodkrans bestående af 18 tætstillede, meterstore sten, samt en 10 - 12 m br. jordhøjning indtil toppen af stenene. Desuden 5 løse sten. Græsklædt med et stort træ mod Ø. I fredningen er indbefattet et jordstykke, 8 x 6 m, mellem højens ØNØ-side og Byvejen. NMI: MS ved fod mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udfor Kirkediget mod S.Ø. Rester af en større Dysse, Langdysse i N.V-SØ. - Randstensrækken mod s.v. staar endnu tildels bevaret, mod N.Ø. kan den ej engang mindes. Det er utydeligt paa Grund af Opfyldning og Overgroning, hvorvidt hin Stenrække staar i Forbindelse med en tætstillet buet Række høje Stene, hvis Mellemrum er opfyldt med flade Fliser, og som i saa Fald har omsluttet den n.ø. Ende. - eller om disse ikke udgjør Indhegning til en selvstændig Høj. Det Gravkammer i Retningen NØ-SV, hvoraf Rester er tilbage, har i saa Fald snarere hørt til denne end til Langdyssen. Før Udskiftningen holdtes Sognestevne her.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Del af en Gravhøj med Rest af et Stenkammer. Den sydlige Halvdel af en Fodkrans, bestaaende af 18 tætstillede, meterstore Sten samt en 10-12 m br Jordhøjning indtil Toppen af Stenene. Desuden 5 løse Sten. I Fredningen indbefattet et Jordstykke, 8 x 6 m, mellem Højens ØNØ-Side og Byvejen. Græsklædt, med et stort Træ mod Ø. MS ved Fod mod Ø. [[FM 1933 MS 1934]]

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: På højning rådnende stub af stort faldet træ. Beliggende på Ørum Kirkegård. Beskadigelser: Delvis fjernelse. Bevoksning: Græs, træ. Omgivelser: Anlæg, trafik. Foto: F 06.12.79-NV. S/H 05.57.79-NV. Flyfoto S4009-F143/29. Sten med 30 skåltegn i stenrække på anlæg 3111:5 sb. 5 vendende mod V, sten nr. 20 fra N. Skålstenen er ikke nævnt i sb. for 3111:5. Mål: 0,6 x 0,9 x 0,6 m. Omgivelser: Anlæg, trafik. Foto: F 06.14.79-V. S/H 05.59.79-V.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med et stort løvtræ på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)