Bjørnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170114-6

Fredningsnr.
31111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravsten, Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)

Dyregrav, Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere C-høj tinglyst med følgende fredningstekst: ***************************************** Høj, "Bjørnshøj", 2,5 x 16 x 15 m. Toppen noget afgravet. Spor af sneglegang mod syd og vest. Græsklædt i skov. På sydsiden af højen findes 9 gravsten over kæledyr. Fredningen omfatter ikke disse sten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bjørnehøj" i Haven, omdannet til Lysthøj; her paa er hensat et lille af flade Skoller dannet Urnekammer, indesluttende Skaar af Urnen (fra Bronzealderen) og brændte Ben; alt hidrørende fra en overpløjet Gravhøj [sb.7] i Langagremarken.

1947 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3111:1, Status: C

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, "Bjørnhøj", 1,5-2,5 x 15-16 m. Toppen noget afgravet. Nær Midten 1 enkelt Sten af iøvrigt ryddet Kammer. Sneglegang paa Højsiden mod S og V og lidt mod N. 2-3 Hundebegravelser mod S. Græsklædt i Have.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bjørnehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Der findes nu 10 hundebegravelser i højen, som nu ligger i skov. Beskadigelser: Affladning af top, delvis fjernelse, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4009-F143/29.

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0460
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Bjørnshøj", 2,5 x 16 x 15 m. Toppen noget afgravet. Spor af sneglegang mod syd og vest. Græsklædt i skov. På sydsiden af højen findes 9 gravsten over kældedyr. Fredningen omfatter ikke disse sten.

1991 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0460
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt samt bevokset med bregner mod nord.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er helt tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)