Dons
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170201-12

Fredningsnr.
33099

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 10 x 18 m, græs- og lyngklædt i ager med en eller to rækker graner i N og Ø. I toppen en stor nedgravning, 1,5 x 4 m, med udgang mod S. Siden mod N, Ø og V afgravet og uregelmæssig.
Undersøgelsehistorie  (8)
1909 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 3.0 x 22 M. I Toppen en stor Nedgravning til Bund. Heraf Sten optagne, henliggende ved Hullet. Siden mod N.; Ø. og V. afgravet. Fundet en slank, tyknakket Flintøkse (forevist) og en meget smuk Stidsøkse af Sten. Paa Overfladen henlaa brændte Ben. Græs og lynggroet i Ager.

1909 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 10 x 18 m, græs- og lyngklædt i ager med en eller to rækker graner i n. og ø. I toppen er en stor nedgravning, 1,5 x 4 m, med udgang mod s. Siden mod n.ø. og v., afgravet og uregelmæssig.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskregvet. Tilføjelser: En del kreaturfortrampning især omkring højfoden, men alle skader er nu tilgroded. På højen omkring hullet i toppen vokser få mindre løvtræer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 05.70.79. S/H 05.43.79-SV. Flyfoto S4015-F155/084.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)