Vosemosegård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080403-3

Fredningsnr.
36155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst på med ny beskrivelse 1989 på matr.nr. 6f Brændekilde By, Brændekilde, med følgende tekst: Høj, 2 x 47 x 14 m. Orienteret NØ-SV. Enkelte løvtræer på højen. I skov.
Undersøgelsehistorie  (12)
1953 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3615:5, Status: B

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang jordhøj, tomten af en langdysse, liggende øverst på sydranden af en dyb skovdal tæt ud mod sognevejen Brendekilde - Brendekildevæde. Højen ligger i retning sydvest-nordøst, længde ca. 45-48 m, bredden ca. 6 m, højden målt fra vestsiden indtil 1,75 m, fra østsiden indtil 2 m. Bevokset med unggraner og buskads. I ryggen ses mindre ujævnheder, hvor for mange år siden er fjernet sten fra 3 stenkamre. Randsten er ikke synlige.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øverst på sydranden af en dyb skovdal, tæt ud til sognevejen Brendekilde - Brendekilde Væde, ligger en aflang jordhøj, tomten af en langdysse, i retning sydvest-nordøst. Dens længde er 45-48 m, bredden ca. 6 m, højden målt fra vestsiden indtil 1.75 m, fra østsiden indtil 2 m. Højen er tæt bevokset med unggraner, ahorn og brombærris. I jordfylden skal for mange år siden være borttaget sten fra 3 dyssekamre til sylden i det nærliggende husmandssted sydfor. I højryggen ses mindre ujævnheder. Tidligere skal i østsiden randsten have været synlige, men de er nu dækket af udgleden jord. Tilhører Vosemosegård i Sanderum sogn. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forkert afsat på kort. Bevoksning på højen 10-20 år gl. Beskadigelser: Ingen ud over de på blåt kort nævnte. Orienteret NØ-SV. Mål: 2,2x47x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** På trods af skove imponerende landskabsvirkning. Ligger ud til vejen men ses ikke umiddelbart. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0238
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0238
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2 x 47 x 14 m. Orienteret NØ-SV. Enkelte løvtræer på højen. I skov.

1989 Aflysning
Journal nr.: 6111-0238
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 9354
Odense Bys Museer
Amatørarkæolog Gertie Jensen lokaliserede langhøjen sb. 3 til matr. nr. 6f i forbindelse med undersøgelser til en bog om Brændekildes oldtid.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en langhøj der ligger i skovbryn. 2 x 47 x 14 m. Orienteret NØ-SV.

Litteraturhenvisninger  (0)