Nørre Stenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170202-7

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1867 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM C 87 (runesten): Foræret af proprietær Flensburg til Nørre-Stenderupgaard ved Kolding. Den er funden på Nørre-Stenderupgaards mark i Eltang s. ved Kolding.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Formodet Findested for Runestenen, Mus. Nr. C 87. Stedet var her i Nærheden, men kendes ikke bestemt. Dyrket Mark.

Litteraturhenvisninger  (0)