Sletteskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170202-12

Fredningsnr.
34103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 10 m, på bakketop, bevokset med bøge. I midten dyb nedgravning, 1,5 x 4 x 6 m med udgang i SØ og Ø. I sletteskov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1809 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Enten sb. 12 eller 13]. NM 219: Foræret af hr. Warberg i Eltang, d. 21 sept. En stenøkse, et par stenknive og to tænder, fundne i en høj i Slet-skov, i Eltang s., Brusk h., Vejle a.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 12-13] I "Sletteskov" 2 Højrester, udgravet til Bunden ved et stort Hul i Midten. Højene 1.5 x 10 [sandsynligvis sb. 12] og 1.3 x 24 M. [sandsynligvis sb. 13] Kun Højfoden staaende. Herfra stammer antagelig Stenalderssagerne Mus. Nr. 219 [registreret under sb. 12], indsendte 1809. Store Sten skal være borttagne. Ved [sb.] Nr. 13 en Ringgrøft. Bevoksede i Bøgeskov. Bevoksning: 1996: Løvtræer

1908 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 10 m, på bakketop, bevokset med bøge. I midten dyb nedgravning, 1,5 x 4 x 6 m med udgang i sø og ø. I Sletteskov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i "Sletteskov". Som fritekst 1954 og berejsertekst 1979 med tilføjelse i krater til bund med udgang i Ø og smal gennembrydning af siden i SØ. Bevokset med store bøge på bakketop. Et stormasket vildthegn med port, på grove pæle er sat indtil højens vestfod i nord-sydlig retning. Porten står 2-3 meter fra SSV. højfod. Omtrent 8-10 år gamle beplantning af normannsgran med for nylig nyindplantninger vest for højen. I 2 meter zonen flere af de nyplantede og 2 8-10 årrige graner i kanten af foden. Ejer: Ruth Hjalteling, Eltangvej 61, 6000 Kolding. (Ejer også 3410:4). Bevoksning: 1996: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)