Sletteskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170202-13

Fredningsnr.
34104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 x 15 m, bevokset med bøge, stor udgravning i midten med udgang mod V, hvor siden er brudt helt ned. Lav ringgrøft. I sletteskov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1809 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Enten sb. 12 eller 13]. NM 219: Foræret af hr. Warberg i Eltang, d. 21 sept. En stenøkse, et par stenknive og to tænder, fundne i en høj i Slet-skov, i Eltang s., Brusk h., Vejle a.

1908 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 12-13] I "Sletteskov" 2 Højrester, udgravet til Bunden ved et stort Hul i Midten. Højene 1.5 x 10 [sandsynligvis sb. 12] og 1.3 x 24 M. [sandsynligvis sb. 13] Kun Højfoden staaende. Herfra stammer antagelig Stenalderssagerne Mus. Nr. 219 [registreret under sb. 12], indsendte 1809. Store Sten skal være borttagne. Ved [sb.] Nr. 13 en Ringgrøft. Bevoksede i Bøgeskov. Bevoksning: 1996: Løvkrat og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 15 m, bevokset med bøge, stor udgravning mod v., hvor siden er brudt helt ned. Lav ringgrøft. I Sletteskov.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest i "Sletteskov". Højens indre bortgravet (krater) med udgang med syd og siden mod vest noget nedbrudt. I åbningen mod syd ses en sten. Ringrøft lignende nedgravning udenfor østlig fod. 0,8 meter høj set fra nord, 1,5 meter høj set fra sid. Bevokset med store bøge, hylde- og elme krat samt græs, i kant af løvskov. Bevoksning: 1996: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)