Sletteskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170202-17

Fredningsnr.
34105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 2 x 42 (Ø-V) x 22 (N-S) m. Ved midten et hul, 2 x 6 x 8 m. Langs nordsiden i V en lav fure, 1,5 m bred. Ved vestlige ende et hul af oval form, 0,8 x 2,5 x 4 m. I den østlige del af sydsiden en indgravning, 1 x 2 x 3 m. Intet kammer bevaret. Bevokset med bøg i "sletteskov".
Undersøgelsehistorie  (7)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. 2 M. høj, 42 M. lang i Ø.-V., 22 m. bred i N.-S. Ved Midten er et Hul, 8 M. langt, 6 M. bredt, til Bund, hvori har været et Gravkammer, hvis Sten efter Kong Frederik VI's Befaling blev borttagne for at bruges til Gudsø Bro. Indenfor Højfoden dybe Ringgrøfter, hvoraf Randsten optagne. Ingen Sten er nu synlige. Bevokset med Bøg og Krat i Skoven "Slettespids" tæt Syd for et Engdrag (med gl. Vad?). Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1908 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyse, 2 x 42 (ø-v) x 22 m (n-s). Ved midten et hul, 2 x 6 x 8 m. Langs nordsiden i v. en lav fure, 1,5 m bred. Ved vestlige ende et hul af oval form, 0,8 x 2,5 x 4 m. I den østlige del sydsiden en indgravning, 1 x 2 x 3 m. Intet kammer bevaret. Bevokset med bøg i "Sletteskov".

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i "Sletteskov", orienteringen drejende mod NØ-SV. 42 m lang, selve langhøjen antaglig 16 m bred på naturlig bakke, der er 22 m bred. Bakken udenfor de 16 m kan bestå af udsmid fra hullerne i top og evt. opgravning af randsten. I øvrigt som fritekst af 1954 og nyberejsertekst af 1979 med den tilføjelse at den lave fure langs nordsiden i "vest (1954)" er suppleret af en fure, i S-siden fra midten mod Ø, ca 1,5 meter bred og ca 6 meter lang. Kan være nedgravninger fra fjernelse af randsten. NV bevokset med store bøgetræer, store stød, opvækst af forskellige løvtræer, græs, bregner og andre urter, i bøgeskov. Bevoksning: 1996: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)