Herslev Kirkegaard
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170204-2

Fredningsnr.
33101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: umatr. kirkegårdsareal Høj, 3 x 24 m, anselig, i NV-hjørnet af Herslev kirkegård, græsklædt med flagstang på top. Nogle buske. Affladet top. Højens SV- og V-del velbevaret. Højens nordside, uden for kirkegårdsdiget, som afgrænser højen i N er overpløjet og omfattes ikke af fredningen. Midt på højens østskråning er der anlagt begravelser terrasseformet ned over foden, lige- som højens fod i S er dækket af gravsteder.
Undersøgelsehistorie  (5)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herslev Kirkegaard. Høj. 3.0 x 28 M. Toppen affladet, har baaret en nu nedbrudt Klokkestabel. Højen sydvestlige og vestlige Side velbevaret; ved Højfoden mod V. en lille, muret Brønd indenfor Kirkegaardsdiget. Højens Nordside naar 2.5 M. udenfor Kirkegaardens nordlige Stendige, som er 1.5 M. bredt og gaar over Højsiden. Højen er bevaret udenfor Diget paa Præstegaardens Mark (Matr. Nr. 1a Herslev By), indenfor Diget er den noget højnet og udjævnet. Østsiden er brat afskaaren i Terasser ved Gravsteder; der naar indtil 6 M. fra Toppen; Højfoden mod SØ. er ligesaa afskaaren ved Gravsteder indtil 10-12 M. fra Toppen. Højen er græsgroet og ligger paa en lille Bakke i Kirkegaardens nv. Hjørne. Museet ønskede ikke Højen fredlyst; er udfærdiget Deklaration herom blev annulleret.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 24 m, anselig, i n.v. hjørnet af Herslev kirkegård, græsklædt med flagstang på top. Nogle buske. Affladet top. Højens s.v.- og v.del velbevaret. Højens nordside, uden for kirkegårdsdiget, som afgrænser højen i n. er overpløjet og omfattes ikke af fredningen. Midt på højens østskråning er der anlagt begravelser terrasseformet ned over foden, ligesom højens fod i s. er dækket af gravsteder.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)