Kolding
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170205-44

Fredningsnr.
34102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Sb. 19 (Brandrup sogn). På kortene beliggende i Kolding s. Høj, ca. 2 x 16 m (Ø-V) x 10 (N-S). Fra top til højfod i Ø et stort brud til bunden. Heri vokser en gammel bøg. Græs- groet og bevokset med løvtræer på åben plads. (Ved højfoden står lavt træskur i NØ). NMI: ... løvtræer på baraklejrplads.
Undersøgelsehistorie  (8)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 2.0 M. høj, 16 M. lang i Ø.-V., 10 M. bred i N.-S. Fra Toppen til Højfoden i Øst et stort Brud til Bunden. Heri vokser en gammel Bøg. I øvrigt er Højen græsgroet og bevokset med Tjørn og Rosen i Ager.

1938 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 66/38
Museet på Koldinghus
Kopi af korrespondance ml. MKH og N01 [fundet i MKH's arkiv] ang. behugning (af træ) på to oldtidshøje under Petersbjerggaard, hvorunder den nye fredningslov drøftes.

1938 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 66/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Div. korrespondance ml. MKH, N01 og fredningsmyndighederne i Vejle a. om lodsejers beskæring af beplantningen på to gravhøje [evt. sb. 44 og 45?] på Petersbjerggårds marker. Endvidere et avisudklip vedlagt sagen.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 (ø-v) x 10 (n-s) m. Fra top til højfod i ø. et stort brud til bunden. Heri vokser en gammel bøg. Græsgroet og bevokset med løvtræer på baraklejrplads. (se 66/38)

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 (ø-v) x 10 (n-s) m. Fra top til højfod i Ø et stort brud til bunden. Heri vokser en gammel bøg. Græsgroet og bevokset med løvtræer på åben plads. Ved højfoden står lavt træskur i NØ.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tidligere beskrivelse gældende; ligger dog nu i parkanlæg ved institution og vej. Sti fører tværs over høj. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Park, institut. Foto: Farve, 03, neg.nr. 19. Flyfoto S4041-F160/097.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)