Kolding
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170205-45

Fredningsnr.
34101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Sb. 20 (Brandrup sogn). På kortene er den beliggende i Kolding s. Høj, 2 x 22 m. Hele højens indre har en forsænkning, 7 m i diam., 0,5 - 1 m dyb (dybest mod V). Lav udgang i S. I midten græsgroet, på randen bøge og ege.
Undersøgelsehistorie  (8)
1908 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 2.0 x 22 M. I Toppen et stort Brud, 7 M. i Tværmaal til bund. Store Sten borttagne. Bevokset med Bøg, eg og Krat i Ager. Udenfor Højfoden ligger meget ildskørnet Flintaffald, der formentlig er udkastet ved Højens Udgravning.

1938 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 66/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Div. korrespondance ml. MKH, N01 og fredningsmyndighederne i Vejle a. om lodsejers beskæring af beplantningen på to gravhøje [evt. sb. 44 og 45?] på Petersbjerggårds marker. Endvidere et avisudklip vedlagt sagen.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m. Hele toppen afgravet med forsænkning ½ - 1 x 7 m stor, særlig dyb i v. Græsgroet. Randen bevokset med gamle bøge og ege.

1958 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 22 m. Hele højens indre har en forsænkning, 7 m i diameter, ½-1 m dyb (dybest mod V). Lav udgang i S. I midten græsgroet, på randen bøge og ege.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet; ligger dog nu ved park, institution og vej. Sti fører tværs over høj. Beskadigelser: Affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Park, institut. Foto: Farve, 03, neg.nr. 17. Flyfoto S4041-F160/097.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)