Rævehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170208-3

Fredningsnr.
33103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Aner & Kersten 1990, no. 4296, p. 16: Undersøgt 1900. Brændte knogler (NM B 7254).

Fredningstekst
Ejerlav: Sdr. Vilstrup og Skovgård. . Høj, "Rævehøj", 1,8 x 15 x 25 m, meget uregelmæssig overflade efter gravnin- ger. Tilgroet hul. 1,8 x 8 x 4 m med udgang, knap så dyb, mod N. Bevokset med bøg i skov. Rævegrav.
Undersøgelsehistorie  (10)
1900 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 415/00; 21/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal udgravning
Journal nr.: 415/00; 21/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af en høj i Landrup Skov, i juli 1900, ved G. Sarauw. Beretning d. 24/11 1900. Proprietær A. Buch til Buhlsminde i Vilstrup by anmeldte til NM, at en person uden hans tilladelse havde gravet i en ham tilhørende høj, beliggende i Lantrup Skov på hans skovlod matr. nr. 12 a af Vilstrup by, Sdr. Vilstrup s., Brusk h., Vejle a., hvorhos han anmeldte til museet om at foretage en undersøgelse af højen. Undersøgelsen blev foretaget af G. Sarauw d. 19-20 juli 1900. Højen var 1,75 m. høj, 25,0 m. i tværmål, ligesom omgivelserne bevokset med bøgetræer, der var indtil 80-100 år gamle. Højen skønnedes opr. at have været rund, men var dog kun i N-S tværmålet 25,0 m., medens det i Ø-V blot var 13,0. m. For over 30 år siden var den Ø del af højen afgravet for at bruges til fyld, og denne afgravning har vistnok nået omtrent midten, således at kun lidt mere end halvdelen af højen var tilbage. Dog var afgravningen ikke ført helt til højbund, den stendynge som højen rummede var ved denne afgravning næppe bleven synderlig beskadiget. Ved undersøgelsen afdækkedes en stor stendynge, der ver opført på højbunden. Stendyngens midte lå lidt V for højens formodede midte. Stendyngen var (mindst) 5,8 m. lang i NØ-SV og 3,0 m. bred i SØ-NV. I stendyngen fandtes NM B 7254, lidt trækul samt en smule brændte ben. En grav kunne dog hverken påvises i selve dyngen, der var opført på den gamle bund over undergrundens gule sand, eller i nogen nedgravning under dyngen. Der fandtes heller ingen oldsager. (NM B 7254).

1900 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 415/00; 21/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højfund fra Landrup Skov i Vejle a. Udbytte af undersøgelse for NM i juli 1900 ved museumsassistent G. Sarauw. (Beret. 24/11-00). Skrivelse fra ejeren, A. Buch, Buhlsminde. NM jour. nr. 21/00; 415/00. NM B 7254: Brændte ben i meget ringe mængde og trækul ...[?] fra stenlægning A. Ingen oldsager fandtes. Se i øvrigt beret.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Rævehøj". 1.8 x 25 M. Undersøgt i 1900 af Nationalmuseet. Der fandtes en Stenlægning med brændte Ben, Mus. Nr. B 7254, uden Oldsager. Graven var forud forstyrret navnlig af Ræve, der fremdeles bor i Højen. Nedgravningen i Toppen er 6.0 x 4.0 M. stor, indtil Bund, tilgroet. Bevokset med Bøg og Gran i Skov. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Rævehøj", 1,8 x 15 x 25 m, meget uregelmæssig overflade efter gravninger. Tilgroet hul, 1,8 x 8 x 4 m med udgang, knap så dyb, mod n. Bevokset med bøg i skov. Rævegrav.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rævehøj". Tilstande som beskrevet i Fritext 1954 og berejsningstekst 1979. Bevokset med bøgetræer, brejner og græs i løvskov. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)