Femhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-1

Fredningsnr.
33098

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931, gdr. sgnfgd. Rasmus Christensen Diplom. Høj, den østligste af "Femhøje", 3 x 16 m. I midten en gammel tilgroet kløft i retning VNV-ØSØ, 1,4 m dyb. Græsbevokset med enkelt træ i V.
Undersøgelsehistorie  (10)
1848 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 10236: Fragmenter af en lille bronzedaggert fundet i en høj på Viuf Mark af gårdmand Niels Jensen, Viuf.

1909 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.0 M. høj, 16 M. i Tværmaal. For faa Aar siden gennemgravet med en Kanal tværs over Højen i Retning VNV.-ØSØ. Der fandtes en Urne med brændte Ben, hvori Ragekniv, Niptang, Syl og et Brudstykke af en Sav af Bronze (forevist). Højen er den østligste af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17]. Græs- og lynggroet i Ager. I en af "Femhøjene" er fremdeles fundet en Bronzedolk [registreret under sb. 1], Mus. Nr. 10236, indsendt 1848. Græs- og lynggroet i Ager.

1909 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, den østligste af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17], 3 x 16 m. I midten en gammel tilgroet kløft i retning v.n.v.-ø.s.ø., 1,4 m dyb. Græsbevokset med enkelt træ i v. FM 17/8 1931

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af gruppen "Femhøje". I tilstand som tidligere beskrevet, men mere tilgroet med små, bærkrat og græs. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Træer, krat. Foto: F 06.10.97-V. S/H 05.55.79-v.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)