Viuf

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-3

Fredningsnr.
33106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2,3 x 16 m. I toppen nedgravning, ikke tilgroet, 1 x 2 x 3 m. Lave hul- ninger i N (0,3 x 1 m) og SØ (0,4 x 1 m). Bevokset med bøg i lund.
Undersøgelsehistorie

1909 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.6 x 14 M. I Toppen en Nedgravning, 4 M. i Tværmaal, 1 M. dyb, med Udgang mod Nord, tilgroet. Intet fundet. Bevokset med Bøgetræer i Skovholm.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 16 m. I toppen nedgravning, ikke tilvokset, 1 x 2 x 3 m. Lave hulninger i n. (0,3 1 m) og s.ø. (0,4 x 1 m): Bevokset med bøg i lund.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Lund, dyrket (ager). Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4015-F154/100.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Foto, oversigt