Viuf
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-4

Fredningsnr.
33107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skel (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 1979 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m, delvis i skel og begrænset af to sammenstødende skeldiger. Bevokset med ædelgran i lund.
Undersøgelsehistorie  (7)
1909 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1.0 x 22 M. Kun den nordøstlige Del staaende i Skovholm; ellers kun bevaret i Hjørnet af 2 Skeldiger. Sten er optagne ved Højfoden mod NV. Bevokset med Ædelgran.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m, delvis i skel og begrænset af to sammenstødende skeldiger. Bevokset med ædelgran i lund.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Gammelt hul i top, udjævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Trærer, græs. Omgivelser: Lund, dyrket (ager). Foto: Ingen fotos p.g.s. bevoksning. Flyfoto S4015-F154/100. Vejle Amts tilsyn i 1996: Hil i top er tilgroet og at ældre dato.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)