Femhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-14

Fredningsnr.
33095

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931, gdr. Jørgen Poulsen. Diplom. Høj, 4,2 x 20 m, af "Femhøje". I overfladen en del større og mindre tilgroede fordybninger. Græsbevokset med få løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (10)
1848 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 10236: Fragmenter af en lille bronzedaggert fundet i en høj på Viuf Mark af gårdmand Niels Jensen, Viuf.

1909 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.2 x 20 M. Top og Side fulde af større og mindre, tilgroede Huller. Græs- og lynggroet i Ager. I en af "Femhøjene" [sb. 1 samt 14-17] er fremdeles fundet en Bronzedolk [registreret under sb. 1], Mus. Nr. 10236, indsendt 1848. Græs- og lynggroet i Ager.

1909 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,2 x 20 m, af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17]. I overfladen en del større og mindre tilgroede fordybninger. Græsbevokset med få løvtræer. FM 17/8 1931

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af gruppe ved navn "Femhøje". Anselig og velbevaret. Ujævn overflade. Tuet. Fordybninger rundt hele højen; dybest i den Ø-lige periferi - nu tilgroede, antagelig gamle kreaturskader. Top terrasseformet affladet; tilgroet. Bevokset med 10 egetræer, græs og bærkrat. Beliggende i dyrket mark i nærhed af bivej. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Træer, græs. Foto: F 06.04.79-N. S/H 05.51.79-N. Flyfoto: S 4015-F155/081.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)