Femhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-14

Fredningsnr.
33095

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 17/8 1931, gdr. Jørgen Poulsen. Diplom. Høj, 4,2 x 20 m, af "Femhøje". I overfladen en del større og mindre tilgroede fordybninger. Græsbevokset med få løvtræer.
Undersøgelsehistorie

1848 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 10236: Fragmenter af en lille bronzedaggert fundet i en høj på Viuf Mark af gårdmand Niels Jensen, Viuf.

1909 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.2 x 20 M. Top og Side fulde af større og mindre, tilgroede Huller. Græs- og lynggroet i Ager. I en af "Femhøjene" [sb. 1 samt 14-17] er fremdeles fundet en Bronzedolk [registreret under sb. 1], Mus. Nr. 10236, indsendt 1848. Græs- og lynggroet i Ager.

1909 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,2 x 20 m, af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17]. I overfladen en del større og mindre tilgroede fordybninger. Græsbevokset med få løvtræer. FM 17/8 1931

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af gruppe ved navn "Femhøje". Anselig og velbevaret. Ujævn overflade. Tuet. Fordybninger rundt hele højen; dybest i den Ø-lige periferi - nu tilgroede, antagelig gamle kreaturskader. Top terrasseformet affladet; tilgroet. Bevokset med 10 egetræer, græs og bærkrat. Beliggende i dyrket mark i nærhed af bivej. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top. Bevoksning: Træer, græs. Foto: F 06.04.79-N. S/H 05.51.79-N. Flyfoto: S 4015-F155/081.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Højen set fra NØ
Højen set fra S
Højen set fra NØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt