Femhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-15

Fredningsnr.
33096

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Aner & Kersten 1990, no. 4297-98, p. 16: Bronzesværd, bortkommet. Bronzedolk (NM 10236).

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931, gdr. Jørgen Poulsen. Diplom. Høj, 3,3 x 18 m, af "Femhøje". I toppen en større tilgroet fordybning, 1,5 x 8 m. Græsbevokset med et enkelt lille træ i V.
Undersøgelsehistorie  (10)
1848 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 10236: Fragmenter af en lille bronzedaggert fundet i en høj på Viuf Mark af gårdmand Niels Jensen, Viuf.

1864 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.3 x 18 M. I Toppen en Nedgravning, 1.5 M. dyb, 8 M. i Tværmaal, tilgroet. Højfoden afpløjet. Denne Høj, en af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17], er ligesom de andre paa samme Mark udgravet 1864 af tyske Officerer, der bl.a. fandt et Bronzesværd. I en af "Femhøjene" er fremdeles fundet en Bronzedolk [registreret under sb. 1], Mus. Nr. 10236, indsendt 1848. Græs- og lynggroet i Ager.

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,3 ´x 18 m, af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17]. I toppen en større tilgroet fordybning, 1,5 x 8 m. Græsbevokset med enkelte lille træ i v. FM 17/8 1931

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af gruppen "Femhøje". Anselig. Ujævn tuet overflade. Kraterlignende hul i top, ca. 1,5 x 8 m, der fortsætter ud i den S-lige side. Flad fordybning i Ø-lige side; antagelig gammel kreaturskade. Disse skader tilgroede. Der arbejdes tæt ind til højen, således at højfoden i S står ret stejl og flere steder bar til en højde på 1 m. Bør påtales. Bevokset med en del mindre træer (løv), bærkrat, gyvel m.m. I dyrket mark i nærhed af bivej. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, krat. Foto: F 06.06.79-N. S/H 05.79.51-N. Flyfoto: S4015-F155/081. Juni 1996: Vejle amt har konstateret, at grusgraven er retableret.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)