Femhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-17

Fredningsnr.
33097

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931, gdr. Jørgen Poulsen. Diplom. Høj, 4 x 26 m, af "Femhøje". I toppen en større tilgroet fordybning, 2 x 10 m. Græsbevokset med få løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1848 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 10236: Fragmenter af en lille bronzedaggert fundet i en høj på Viuf Mark af gårdmand Niels Jensen, Viuf.

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.0 x 26 M. I Toppen en stor Nedgravning, 2 M. dyb, 11 M. i Tværmaal, tilgroet. Græs- og lynggroet i Ager. I en af "Femhøjene" [sb. 1 samt 14-17] er fremdeles fundet en Bronzedolk [registreret under sb. 1], Mus. Nr. 10236, indsendt 1848. Græs- og lynggroet i Ager.

1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 26 m, af "Femhøje" [sb. 1 samt 14-17]. I toppen en større tilgroet fordybning, 1,5 x 8 m. Græsbevokset med enkelt lille træ i v. FM 17/8 1931

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af gruppen "Femhøje". Anselig. Overfladen ujævn. I top et stort hul eller skår i N/S-lig retning, ca. 10 x 8 m. I Ø en lille udløber heraf. I Ø-lig side bare pletter fra markbrand. Ujævnhederne er delvis tilgroede. Der arbejdes tæt ind til højfod uden at denne kan siges at være beskadiget. Tæt Bevokset med egetræer, græs og bærkrat. Bedkadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Træer, krat. Foto: F 06.07.79-N. S/H j05.53.79-N. Flyfoto: S4015-F155/081. Juni 1996: Vejle amt har konstateret, at grusgraven er retableret.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)