Viuf
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-27

Fredningsnr.
33093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 13 m, stærkt tilpløjet til firkantet grundplan. De stejle skrånin- ger tilgroede. Lyng- og græsbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1909 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.0 x 24 M., stærkt afgravet i Firkant, mod Ø. Foroven indtil 3 M. fra Toppen. Skraaningerne er tilgroede. Ingen Oldsager fundne. Med en "Søger" har Ejeren forgæves søgt efter Sten. Større Randsten er optagne. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1979: Græs

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 13 m, stærkt tilpløjet til firkantet grundplan. De stejle skråninger tilgroede. Lyng og græsbevokset i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I samme tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Foto: F 06.02.79-SV. S/H 05.49.79-SV. Flytoto S4015-F155/082. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)