Viuf
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-45

Fredningsnr.
33108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Bronzealdergravhøj.

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Allerede før 1849 var der fundet flere urner i højen. I en af disse lå en bronzegenstand.

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Ved restaurering af højen i 1979 fremkom resterne af en forstyrret urnegrav i form af en skårsamling, imellem disse en større samling brændte knogler samt en fragmenteret bennål med fortykket hoved. (NM A 17354-55).

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Ved restaureringen af gravhøjen i 1979 fremkom desuden enkelte lerkarskår og et par grove flintflækker ved afgravning af højfylden. (NM A 17356-57).

Skanse, Nyere tid (dateret 1849 - 1864 e.Kr.)
I 1849 blev toppen af gravhøjen gravet af, således at den har kunnet anvendes til opstilling af kanoner.

Fredningstekst
Høj, 2 x 5 x 12 m, bevokset med græs og nogle få ege samt nyplantede fyrre. Midtpartiet af højen samt NØ-siden bevaret. Det SV-lige parti afgravet og nedpløjet. Fra toppen er her en 1,8 m høj skrænt. Østsiden flugter stejlt med terrænets skråning.
Undersøgelsehistorie  (14)
1849 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,7 x 16 M. Siderne afgravede. I 1849 er Toppen bleven affladet til Opstilling af Kanoner, der skulle bestryge Overgangen til Almind Dalen. Kanoner blev opstillet her i begge Krige, men i sidste Krig ikke brugt. I Højen er fundet flere Urner; i en af disse laa en Bronzegenstand. Græsgroet i Græsmark og delvis bevokset med Krat i Krattets Udkant. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

1909 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredning tinglyst i 1954.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 5 x 12 m, bevokset med græs og nogle få ege samt nyplantede fyrre. Midtpartiet af højen samt n.ø.-siden bevaret. Det SV-lige parti afgravet og nedpløjet. Fra toppen er her en 1,8 m høj skrænt. Østsiden flugter stejlt med terrænets skråning.

1978 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: F. 54-468
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
I forbindelse med anlæg af boldbaner og idrætshal ansøgte Kolding kommunes skoleforvaltning om at få restaureret sb. 45 samt at få sløjfet den nærliggende gravhøj sb. 44.

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 54-468
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Anmodningen om restaurering af sb. 45 blev imødekommet på et møde i Vejle amts Fredningsnævn. Hvorefter Kolding kommune forpligtigede sig til at reetablere og vedligeholde sb. 45., som var noget beskadiget.

1979 Museal restaurering
Journal nr.: F. 54-468
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Højen fremstod før reetablering som en noget uregelmæssig, aflang forhøjning, ca. 2 m. høj og 12 m. lang, men kun ca. 5 m. bred. Toppen var noget affladet og et større hul gravet. I forbindelse med restaureringen blev der foretaget en mindre prøvegravning af højfylden for at fastlægge højens dimensioner. Herved fremkom bl.a. resterne af en forstyrret urnegrav med bennål. (NM A 17354-57).

1980 Analyser af materiale
Journal nr.: N. 79 07 17
Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen
Genstande returneret fra konservering.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5659/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F. 54-468 (beretningsnr. 4877) journaliseret på Nationalmuseet under jour. nr. 5659/84.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Der er dog vestsiden som går i et med en stejl skrænt i terrænet. Sportsplads er nu anlagt nord og øst for høj. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)