Daugaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170401-28

Fredningsnr.
31117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/8 1935. Gdr. Morten Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1936, dr. Broholm Langdysse i Ø-V, 25-26 m lang, 7,5-8,5 m bred, jordhøjen 0,8-0,9 m lang, med ujævn overflade. Lidt øst for midten et kammer, med 3 sidesten og 1 overligger, med mange skålformede fordybninger. Kammeret har indgang mod S, med 1 gangsten i vestsiden. Af randsten ses i S 11, i V 0, i N 12 og i Ø 2, delvis jorddækkede, undtagen de østligste. MS på toppen, lige øst for kammeret. Bevokset med træer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (11)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 1.0 M. høj, 30.0 M. lang i Ø.-V., 12 M. bred i N-S. I Midten et Kammer, jordfyldt. Af Randsten staar 1 stor opret ved den østlige Ende, 10 væltede ses mod Nord, 6 væltede mod Syd i Dyssens østlige Halvdel, til Dels jorddækkede. Mod SV. rager en enkelt Randsten frem. Bevoxet med ældre Træer i Skov. Henlagt til Museets Undersøgelse paa 10 Aar fra 4/7 1904 men undersøgt alt i samme Maaned. Herfra A [[22231-32.]]

1904 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal besigtigelse
Journal nr.: 605/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 164/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
A37662-76.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ø-V, 25-26 m lang, 7.5-8.5 m bred, jordhøjen 0.8-0.9 m høj, med ujævn overflade. Lidt øst for midten et kammer med 3 sidesten og 1 overligger, med mange skålformede fordybninger. Kammeret har indgang mod S med 1 gangsten i vestsiden. Af randsten ses i S 11, i v 0, i N 12 og i Ø 2, delvis jordækkede undtagen de østligste: MS på toppen, lige øst for kammeret. Bevoxet med træer, i skov. FM 1935 MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBE 24/8-1979: Langdysse. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I S ses kun 8 randsten, i N 11 og i Ø 2; N, S og Ø for højen ses nedvæltede sten. Højen er ikke indhegnet og levner uhindret adgang for engens kreaturer til skyggesøgning, hvilket højen bærer tydelige spor af i Ø og midt på ved kammeret. Højen bør indhegnes. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Foto: F 06.16.79-S. S/H 05.61.79-S. (Kun kammer). JBA 28/1-1997: Langdysse. Som fritekst. Alle nævnte sten (1935 og 1979) ses. Tilføjelse: Sænkning i nord-syd over vestenden. Højen er ikke hegnet og har ikke nyere kreaturskader. Bevokset med løvtræer, mest eg. På egeskovsbevokset banke ud i ådal. Højvejs-stumper i bakkerne i Dyrtang-skoven og ned mod Ørum Å - ca. 200 m NNV for dyssen.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med 6 løvtræer (mest eg) og lavt krat. FM-sten lige øst for kammeret. Tydelige skåltegn på dækstenen.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Langdysse. Bevokset med store løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)