Terpshøje
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170404-5

Fredningsnr.
30116

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/7 1904. Gdr. A. Ladegaard Christensen. 1/5 1954. Gdr. Hans Ladegård, "Terpensdal" Diplom Afmærkn.: MS 1907, Sv. Muller. Anselig høj - en af "Terpens høje", 3,8-4,0 x 20-23 m. Gamle afgravninger i top og sider, særlig mod Ø og S. Et par rand- sten ses. Bevokset med græs og gyvel, i uopdyrket jordstyk- ke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.8 x 26 M. I Toppen en Nedgravning, 7 M. i Tværmaal, 1 M. dyb, tilgroet, med Udgang mod Øst. Østlige Side stærkt afgravet ved Vej [ulæseligt]. I SØ. et større Brud. Lynggroet i Ager. Henlagt paa 10 Aar fra 5/7 04 til Museets Undersøgelse. [[Fredlyst i Steder for [sb.] Nr. 8, 1930.]] [Navnet Terpshøje omfatter muligvis hele gruppen af høje fra sb. 2-14.]

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, en af "Terpenshøje", 3.8-4.0 x 20-23 m. Gamle afgravninger i top og sider, særlig mod Ø og S. Et par randsten ses. Bevoxet med græs og gyvel i uopdyrket jordstykke. FM 16/7 30. MS

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Terpens Høje". Høj, 3,8-4,0 x 20-23 m. Bevokset med græs og gyvel. Tangeres i Ø af bivej til Løsning, i V af grusgrav som næsten når ind til højfoden. Ø-side stabiliseret med stenlægning i højens længde ud mod vej. Ujævn overflade, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, gyvel. Omgivelser: Grus, trafik. Foto: S/H 02.22.79-NØ, F 02.20.79-NØ. Flyfoto S 4009-FTL-139/046.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med krat (hindbær/brombær mm.) + enkelte hyld. Beliggende mellem vej og grusgrav. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)