Løsning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170406-6

Fredningsnr.
30112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Ø-siden afgravet; V for top lille hul; højfod svagt afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 2.0 x 20 M. Fra Öst afgravet til Bunden og derfra skraat opefter omtrent til Toppen.. Vest for Toppen et lille, tilgroet Hul. Höjfoden svagt afplöjet. Lynggroet i Ager. I Östre Side er fundet flere Urner med brændte Ben og en Dolk af Bronze, som solgtes til en Opköber. Bevoksning: 1979: Græs

1905 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet. Bevoksning: 1979: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Østsiden afgravet. V for top lille hul. Højfod svagt afgravet.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs i dyrket mark. Tangeres i S og N af læhegn. Overfladen ujævn. I Ø større, flad afgravning. I Ø-side ved fod en cementpæl mærket "Visermærket". Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Foto: S/H 02.25.79-SØ, F 02.23.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-139/048. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt med store træer langs foden i SV og SØ. Beliggende i ager i skel.

Litteraturhenvisninger  (0)