Løsning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170406-9

Fredningsnr.
30111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Løsning, matr.nr.6f: Høj i skel til matr.nr.6e af Løsning. Høj, 3,25 x 28 m. S- og Ø-fod stejlt afgravet; i NØ-side huller, trampet af kreaturer; i toppen stor nedgravning, 1,5 m dyb, 10 m bred, med udgang mod Ø; også V-siden noget afgravet. Beplantning tilladt. I skel.
Undersøgelsehistorie  (8)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 3.2 M. höj, 28 M. i Tværmaal. I Toppen en Nedgravning, 1.5 M. dyb, 10 M. i Tværmaal, tragtformet, tilgroet. Heri henlagt Marksten. Herfra Udgang mod Öst. Fra Höjfoden i SÖ. et större Brud. Mod V. og navnlig mod S. afgravet. En Krans af större Sten borttagne. Ejendomsskel i Ö.-V. midt over Höjen. Lynggroet i Ager.

1905 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/4 x 28 m. S- og Ø-foden stejlt afgravet. I NØ-side huller, trampet af kreaturer. I toppen stor udgravning, 1½ m dyb, 10 m bred, med udgang mod Ø. Også V-siden noget afgravet. Beplantning tilladt.

1951 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs og enkelte træer i S-lig halvdel. N-lig halvdel tæt beplantet med fyr. Høj skæres diametralt af skelhegn. Kun S-lig halvdel tilgængelig. Beliggende i dyrket mark. Ujævn overflade. I top større sænkning. I S-side en del huller/gruber fra kreaturer, der også har trampet overfladen ujævn. Tværs over høj kreatursti. SØ-fod stejlt afgravet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.26.79-SØ, F 02.24.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-139/048.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Sydsiden af højen er bevokset med græs og spredte træer. Nordsiden af højen er dækket af en meget tæt bevoksning af løvtræer. Mange rævegrave i sydsiden. Nord for højen et hegn - formentlig det gamle skelhegn over højen, som er flyttet nedenfor højen.

Litteraturhenvisninger  (0)