Vestermark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170406-56

Fredningsnr.
30113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 24 m. En del af N-siden bortgravet; fra toppen fører en lavning mod Ø. Græs i ager. Tilladelse givet til beplantning langs foden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höjrest. 3.0 x 24 M. Fra nordlige Höjfod til Toppen et stort Brud; i Midten et tragtformet Hul efter gammel Udgravning, tilgroet med Udgang mod Öst. For omtr. 25 Aar siden blev her af to Börn fundet en Guldring, der blev solgt til Dr. Lindemann i Horsens. Lynggroet i Ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 24 m. En del af N-siden bortgravet. Fra toppen fører en lavning mod Ø. Græs i ager. Tilladelse til beplantning langs foden.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs, enkelte træer. I dyrket mark. Overflade ujævn. En del af N- og V-side bortgravet. Fra toppen mod Ø en lavning. Der pløjes ind til højfod, så højen får polygonalt grundrids. Flere ujævnheder hidrører fra kreaturers hvilegruber. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.24.79-SØ, F 02.22.79-SØ. Flyfoto S 4009-FTL-139/046.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Højen er bevokset med græs og forskellige træer/buske. Træet på sydsiden har skygget græsset væk, så sydsiden er udsat for erosion.

Litteraturhenvisninger  (0)