Præsthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170407-6

Fredningsnr.
30124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav og matr.nr.: ? Høj, "Præsthøj", 1,3-1,4 x 13-14 m. Flad sænkning i toppen, ujævn overflade. Et par randsten ses, flere synes bortgravet. Bevokset med græs og træer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Bakketop. "Præsthøj". 1.5 x 20 M. Udgravet. Nord for Midten et Hul, 4.0 M. i Tværmaal, naaende til Bund; herfra en 1 M. bred Grøft til Højfoden mod Syd. Mod NV. er Stenkransen blottet, og 5 Sten synlige; mod Ø. en del af en kløvet Randsten; mod NØ og mod SV. to andre Sten staaende. De fleste Randsten er optagne og en Ringgrøft er alene tilbage som Vidne herom. Bevokset med Bøgehøjskov. En Stenhugger, Søren Albertsen, har for omtr. 10 Aar siden gravet i Højen men opgav det af overtroiske Grunde. Gravningen bragte Uheld og der fandtes intet. En Præst blev dræbt og begravet i Højen. Præsten gaar igen ved Stedet, og Folk ledes vild i Skoven. Tæt ved er øverst paa Bakken et dybt, altid med Vand fyldt Hul. Bevoksning: 1979: Græs

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Præsthøj", 1.3-1.4 x 13-14 m. Flad sænkning i toppen, ujævn overflade. Et par randsten ses, flere synes bortgravet. Bevoxet med græs og træer, i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Præsthøj". Bevokset med græs. Beliggende i plantage på kote 63. Overflade ujævn. Flad sænkning i toppen N/S. Højfod noget afskåret rundt om; antagelig p.g.a. fjernelse af randsten, hvoraf 2 ses in situ i V. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
To randsten synlige mod NV. 5-6 gamle nåletræer på foden og højsiderne + yngre løvtræer på toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)