Høghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170504-4

Fredningsnr.
33112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Høghøj", 3,3 x 15 m, træbevokset. Den har en lidt uregel- mæssig udlinje på grund af tæt tilpløjning. Omtrent midt på top- pen er en 1 x 2 x 3 m stor nedgravning med mindre udgang. Ret stejle sider.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en rund Høi, 45 F. i Tværmaal og 10 F. i høi. Høien er bevoxen med Træer, og dens Kjærne [?] er en Del beskadiget.

1910 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 595/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Høghøj", 3,3 x 15 m, træbevokset. Den har en lidt uregelmæssig udlinje på grund af tæt tilpløjning. Omtrent midt på toppen er en 1 x 2 x 3 m stor nedgravning med mindre udgang. Ret stejle sider.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Høghøj". Høj. Anselig. Overflade ujævn. I midten hul, ca. 1x2x3 m. efter nedgravning. Højens omrids uregelmæssigt p.g.a.pløjning til og på rand; nogen grænse overholdes altså ikke. Stærkt bevokset med krat og træer samt ligger i dyrket mart. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: træer, krat. Foto: f, 04, neg.nr. 19, set fra V. S/H, 04, neg.nr. 34, set fra V. Flyfoto S4015-F153/072.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)