Høghøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170504-4

Fredningsnr.
33112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Høghøj", 3,3 x 15 m, træbevokset. Den har en lidt uregel- mæssig udlinje på grund af tæt tilpløjning. Omtrent midt på top- pen er en 1 x 2 x 3 m stor nedgravning med mindre udgang. Ret stejle sider.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en rund Høi, 45 F. i Tværmaal og 10 F. i høi. Høien er bevoxen med Træer, og dens Kjærne [?] er en Del beskadiget.

1910 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Høghøj", 3,3 x 15 m, træbevokset. Den har en lidt uregelmæssig udlinje på grund af tæt tilpløjning. Omtrent midt på toppen er en 1 x 2 x 3 m stor nedgravning med mindre udgang. Ret stejle sider.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Høghøj". Høj. Anselig. Overflade ujævn. I midten hul, ca. 1x2x3 m. efter nedgravning. Højens omrids uregelmæssigt p.g.a.pløjning til og på rand; nogen grænse overholdes altså ikke. Stærkt bevokset med krat og træer samt ligger i dyrket mart. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: træer, krat. Foto: f, 04, neg.nr. 19, set fra V. S/H, 04, neg.nr. 34, set fra V. Flyfoto S4015-F153/072.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt