Egtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-103

Fredningsnr.
33083

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,2 x 14 m. Overfladen brudt flere steder ved be- plantningen, hvorfor højens omrids og former noget usik- ker. Mod Ø er lergrav ved vejen. Denne udenfor, men nær højfoden. Beplantet med gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.2 x 14 M. Omkring Toppen nogle Sten synlige. Formen noget uregelmæssig; ligger paa en Bakke med Fald mod Nord og Udløb mod VNV. Bevokset med Bøgetræer i Bøgehøjskov. Mod Ø. en Lergrav ved Vej udenfor Højfoden.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,2 x 14 m. Overfladen brudt flere steder ved beplantningen, hvorfor højens omrids og former noget usikker. Mod ø. en lergrav ved vejen. Denne udenfor men nær højfoden. Beplantet med gran i plantage.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Graner, hindbær. Omgivelser: Plantage, skov. Foto: F 05.20.79. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Ligger nu i rydning overgroet med skovhindbær og beplantet med graner i N/S-gående rækker. Beplantningen ung; træernes højde ca. 2 m. Nævnte grusgrav i Ø nu tilgroet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)