Egtved
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-119

Fredningsnr.
33084

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. Sænkning i top. Velbevaret, bevokset med gran og græs i udkanten af plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.5 x 20 M. (8' x 64'). I Toppen et lille, lavfyldt Hul. Bevokset ved 17 Bøgetræer i Bøgehøjskov. Egnet til Fredlysning. I Efteraaret 1906 er gjort et mislykket Fredningsforsøg ved Museumsinspektør Neergaard.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 x 20 m. Sænkning i top. Velbevaret. Bevokset med gran og græs i udkanten af plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Anselig og velbevaret. Overfladen svagt ujævn og top affladet med minimal sænkning. Beplantet med store graner. Ligger i plantage.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)