Straarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170701-4

Fredningsnr.
34108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, 5-5,7 x 17-10 m. af form noget spids, med stejle sider. Op mod nordsiden er opført et af jord dækket beskyttelsesrum, 2-2,2 m højt, hvis sider mod Ø og V går i eet med højens sider. Bevokset med træer og buske i have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1837 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1837 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 4402-4 (Fragment af et lille Gravkar, to Øxehamre): Indsendte af Hr. Adjunct Borgen i Kolding fra Proprietair Kjær til Strarup ved Kolding. Fundet i en Gravhøi i Straarup Gaards Have. Deri var en Steenkiste som stod oppe i Høien omtrent i Midten fra Jordens Overflade at at regne 4 Fod lang og 3 Fod bred, dannet af 3 Stene med en svær Overligger. Paa denne fandtes en Flade af omtrent et quadratqvartærs Størrelse, og paa denne Flade var indhugget med Menneskehaand, efter flere Steenkløveres Formening, nogle Træk omtrent saaledes: [en skitsetegning i protokollen]. Overliggeren er sprængt med dette Stykke er bevaret. Den sydlige Side af Steenkisten var aaben, uden noget Spor til Lukke. I det nordøstlige Hjørne af den ganske med Jord opfyldte Steenkiste laa: NM 4403-4 [to Øxehamre]. Hist og her i Kisten laae Kul og Rødder af ...[?].

1837 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. P. N. Borgen og N01 ang. NM 4402-4 med beskrivelse af fundforhold mv.

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udsigthøj i Straarup Have, en noget omdannet Gravhøj, 5-6 m høj, 20-25 m i Tværm. En Sneglegang fører op ad Siden til den affladede Top. Bevoxet med Træer og Buske. I Højen skal være fundet en Stenkiste, hvorfra der i 1837 indsendtes en Del Oldsager: Mus. Nr. 4402-04.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 5-5,7 x 17-20 m. Af form noget spids, med stejle sider. Op mod nordsiden er opført et af jord dækket beskyttelsesrum, 2-2,2 m højt, hvis sider mod øst og vest går i eet med højens sider. Bevokset med træer og bukse, i have.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Spidspuldet med stejle sider. Beliggende i have. Bevokset med træer og krat. Rundt om højen snor sig en gangsti fra fod til top. I V rest af gelænder. Den øverste del snøres af stien til sek. høj. I N beskyttelsesrum indgravet, hvis sider går i ét med højen i Ø og V. Bevoksning: Græs, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4042-F162/093.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)