Dalby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170701-20

Fredningsnr.
35101

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4224, p. 324.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/8 1928, Erik Juhl. Diplom. Afmærkn.: MS 1930, Hans Kjær mod SØ. Dyssekammer uden omgivende høj, fritliggende i ager. Ca. 1,25 m i Ø-V, 0,55 m i N-S, 0,40 m dybt. Sat af 4 sten hvoraf 1 i N, 2 i S og 1 i V, og med en lille flad dæksten. Jordfrit. I Ø op mod nordre sidesten findes en formentlig gangsten. - 2 m jord uden om kammeret medindbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst, udgravet Dyssekammer, 1.25 m langt i Ø.-V., 0.55 m bredt, 0.40 m højt. Sat af 1 Sten i Nord.-, 1 Sten i Sydsiden, hvorpaa en Dæksten hviler [se skitse i sb.]. Bærestenene er 0.40 m høje og jordfrie indvendig og udvendig i samme Højde. Mod Ø. findes en lavere Endesten, 1 m l., 0.15 m tyk, 0.22 m høj. Kamret er aabent mod V. Her staar udfor den nordre Sidesten en lav Sten, rimeligvis en Gangsten. Dækstenen, der har Form som en omtrent ligesidet Trekant, hvis Hjørner er afrundede, er i Ø.-V. 1.35 m l., 1.45 m i N.-S., 0.40 m tyk, med 2 næsten parallelle Flader. Et 2 m bredt Bælte uden om Kamret er medindbefattet i Fredningen. MS. er opsplittet. FM 1928. Bevoksning: 1996: Græs

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer uden omgivende høj, fritliggende i ager. Ca. 1,25 m i østvest, 0,55 m i nord-syd, 0,40 m dybt. Sat af 4 sten, hvoraf 1 i nord, 2 i syd og 1 i vest, og med en lille flad dæksten. Jordfrit. I øst op mod nordre sidesten findes en formentlig gangsten. 2 m jord uden om kammeret medinbefattet i fredningen. FM 9/3 1928 MS mod s.ø.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer uden høj. Beliggende i dyrket mark. Stor overligger på 4 sten; 1 i N, 2 i S og 1 i V - jordfrit. Fredningsgrænsen på 2 m. rundt anlægget ikke overholdt. I N og S pløjes indtil 20 cm. fra anlæg; i Ø og V indtil 1 m. Mange henkastede marksten. Fredningssten i S begravet til kun synlig top. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Rydningsplads for sten og andet markaffald. Foto: S/H, 03, neg.nr. 18, SØ. F, 03, neg.nr. 07. *** Nyberejsningstekst *** 10.10.1996: Dyssekammer. Som beskrevet. Stadig dækket af mange marksten. Græsgroet i flad ager. P.t. pløjet ind til 1 m fra sten i vest, 2 m fra i øst og nord, samt 0,5 m fra i syd. Bevoksning: 1996: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)