Sdr. Bjert
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170703-37

Fredningsnr.
35103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4229, p. 324.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, orienteret i omtr. Ø-V. Kammeret, der består af 3 sidesten (1 mod N, 1 mod S og 1 mod V) måler ca. 1,8 x 0,7 m. Ingen dæksten. Delvis jordfrit. Kammeret er omgivet af en lav høj, 0,5-0,6 x 9-10 m, med noget ujævn overflade. Højen bevokset med løvtræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1931 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 0.50 m h., 9-10 m i Tværm. I Midten et udgravet Dyssekammer med Retning omtr. Ø.-V., sat af 3 Sten. Den nordre er 1.35 m l. 0.65 m br. Den vestre 1.40 m l. i Ø.-V., 0.95 m br.; den søndre er 1.60 m l., 0.65 m br. Kamret er foroven 1.50 m langt, 0.32 m bredt, jordfrit i en Dybde af 0.65 m. Der er ingen Sten at se mod Ø. Sidestenene vender en flad Side indad. Den nordre og den søndre hælder svagt indad. Endestenene mod V. ligget meget skraat og hviler paa de 2 Sidesten. Kamrets Længde ved Bunden er 1.90 m, Bredden 0.63 m. Dæksten mangler. Jordhøjen ligger op til Bærestenenes Overkant. Mellem Sidestenene og Endestenen er der Rester af en Stenpakning. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, orienteret i omtr. østvest. Kammeret, der består af 3 sidesten (1 mod nord, 1 mod syd og 1 mod vest) måler ca. 1,8 x 7 m. Ingen dæksten. Delvis jordfrit. Kammeret er omgivet af en lav høj, 0,5-0,6 x 9-10 m med noget ujævn overflade. Højen bevokset med løvtræer, i skov.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse med kammerrest bestående af tre sten; to sidesten i Ø, åbning her og nedfalden overligger herpå, mål ca. 2 x 2,5 m. I rundhøj, mål ca. 10 x 1 m. Overflade ujævn; kammerrest i sænkning. Beliggende i skov med bøgetræer. Bevokset med enkelte træer og græs. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)