Sdr. Bjert
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170703-38

Fredningsnr.
35109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssetomt, 0,4 x 10 m. Udfladet. I toppen et ovalt, lavt hul, ca. 2,5 x 1,5 m. I højens østside og ved sydfoden ses sten fra stenpakning. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1931 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1 m x 9 m. Udgravet lige til Bunden. Kløvede Sten, fra et Kammer, ligger ved Foden. Bevoksning: 1996: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende Højning med Lavning i Midten. Bevoksning: 1996: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Udfladet, højfod ses stedvís overalt lavt hul, top, ca 2,5 x 1,5 m. synlige sten (stenpakning) i østsiden og lignende stensamling ved sydfod. Bevokset med eg, bøg og små udgåede graner i løvskov med granplantering vest for. Bevoksning: 1996: Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)