Paaskehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170703-60

Fredningsnr.
35102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
En betydelig, aflang og nærmest trekantet langhøj. Usikker datering; neolitikum / bronzealder?

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Ifg. avisudklip: I forbindelse med pløjning ramtes en aflang stensætning bestående af større sten og ca. 6-7 m. blev afdækket. Stensætningen, muligvis en del af randstenskæden, lå omkring 4 m. fra højen og bugtede sig rundt om denne - dog ikke i en tydelig rundkreds.

Fredningstekst
"Påskehøj", meget anselig, men stærkt omdannet høj. Nærmest af aflang, trekantet form. 30-32 m i N-S, 20-22 m i Ø-V ( mod N), afsmalnede mod S til 6-7 m, indtil 5,5-6,0 m høj. Stejle sider mod V, N og Ø. Eftergroet sti fra S op over og omkring toppen. Bevokset med træer og buske, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 56-64] Pladsen for flere Mindesmærker fra Stenalderen, rimeligvis Langdysser, fuldstændig sløifede. De kaldtes "Thorshave". Se Indberetn. 5 Mai 1823.

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Paaskehøj", stærkt omdannet og beplantet.

1951 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 712/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. avisudklip fra "Venstrebladet, Kolding" d. 19/9 1951 og "Jydske Tidende" d. 13/9 1951: Under pløjning stødte man på en stensætning bestående af større sten og omkring 6-7 m. lang. Stensætningen lå ca. 4 m. fra foden af "Paaskehøj". Formodentlig en del af randstenskæden? N01 blev tilkaldt.

1951 Museal besigtigelse
Journal nr.: 712/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. avisudklip fra "Venstrebladet, Kolding" d. 19/9 1951 og "Jydske Tidende" d. 13/9 1951: Glob beså højen og skønnede at der evt. kunne være tale om en bronzealderhøj, samt at de afdækkede sten formentlig blot var en del af randstenskæden. Højen var formentlig aldrig blevet undersøgt /udgravet, endvidere var den delvist beplantet.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Påskehøj", meget anselig, men stærkt omdannet høj. Nærmest af aflang trekantet form. 30-32 m i nordsyd, 20-22 m i ø-v (mod nord) afsmalnende mod syd til 6-7 m, indtil 5 ½ - 6 m høj. Stejle sider mod vest, nord og øst. Eftergroet sti fra syd op over og omkring toppen. Bevokset med træer og buske, i ager.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Påskehøj". Stærkt omdannet; nærmest aflang trekantet. 32 m. N/S, 22 Ø/V og 7 m. høj. I V, N og Ø stejle sider. Affladet mod S. Fra S fører en fodsti i højens længde over top. I N-side affladet afsats, hvori anbragt udsigtsbænk mod Ø. Høj bevokset med græs, krat, birke og bøgetræer; mest i højens periferi. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 03, neg.nr. 19, NV. F, 03, neg.nr. 09. *** Nyberejsningstekst *** 18.07.1996. "Påskehøj". Som fritekst 1956 og berejsning 1979. Tilføjelse: Den affladede afstas er i syd- og østsiden. Udsigtsbænken i østsiden er muligvis udskiftet eller i hvert fald fået nye ben af impregnerede planker. Højsiden bagved bænken er før 1979 af gravet i stejl brink. I bøgetræet på højtop er bundet et kort svingtov, hvorved brinken her er strækt afslidt. Foran bænken er i afsatsens kant mod øst opsat et gelænder af grene. Stien er opad nordsiden stabiliseret med grene fæstede med nedrammede tynde pæle. Mindre blikskur på hjul er opsat på græsmarken ca. 3-4 m øst for højfod.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)